ตู้เอกสาร ตู้ลิ้นชัก ตู้บานเลื่อน

เรียงลำดับโดย
แสดง รายการ

รหัสสินค้า : 825440
MUSHI ตู้ลิ้นชักสีเทา ( ขนาด 4 ชั้น )

หมายเหตุ : สินค้านี้เป็นสินค้าและโปรโมชั่นที่ขายผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น 

฿299.00 ฿199.00

รหัสสินค้า : 107608
Q-BIZ ตู้เก็บเอกสาร 7 ชั้น ขนาด 26x38x38 ซม. รุ่น MD07IWB (ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 1,350 บาท)

ซื้อ 1 ตัว ราคาตัวละ 1,490 บาท

ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 1,350 บาท

ถูกสุด ฿1,350.00

รหัสสินค้า : 107115
Q-BIZ ตู้เก็บเอกสารสูง 2 บาน รุ่น CB72BWB-00 (ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 3,900 บาท)

ซื้อ 1 ตัว ราคาตัวละ 4,250 บาท

ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 3,900 บาท

ถูกสุด ฿3,900.00

รหัสสินค้า : 107610
Q-BIZ ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 15 ชั้น ขนาด 37x45x132 ซม. รุ่น MD15BWB (ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 3,890 บาท)

ซื้อ 1 ตัว ราคาตัวละ 4,290 บาท

ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 3,890 บาท

ถูกสุด ฿3,890.00

รหัสสินค้า : 107599
Q-BIZ ตู้บานเลื่อนกระจก 3 ฟุต รุ่น SD23RWB-00 (ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 2,800 บาท)

ซื้อ 1 ตัว ราคาตัวละ 3,090 บาท

ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 2,800 บาท

ถูกสุด ฿2,800.00

รหัสสินค้า : 107600
Q-BIZ ตู้บานเลื่อนทึบ 3 ฟุต รุ่น SD13RWB-00 (ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 2,750 บาท)

ซื้อ 1 ตัว ราคาตัวละ 2,990 บาท

ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 2,750 บาท

ถูกสุด ฿2,750.00

รหัสสินค้า : 107604
Q-BIZ ตู้ลิ้นชัก 4 ชั้น ขนาด 47x62x132 ซม. รุ่น FC4FRWB-0 (ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 4,100 บาท)

ซื้อ 1 ตัว ราคาตัวละ 4,500 บาท

ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 4,100 บาท

ถูกสุด ฿4,100.00

รหัสสินค้า : 716417
ตู้เอกสารเหล็ก 1 บาน 6 ลิ้นชัก ขนาด 87x40x87 ซม. รุ่น RD106P (ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 4,700 บาท)

ซื้อ 1 ตัว ราคาตัวละ 5,190 บาท

ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 4,700 บาท

ถูกสุด ฿4,700.00

รหัสสินค้า : 543348
ตู้เอกสารเหล็ก 10 ลิ้นชัก ขนาด 38×46×94 ซม รุ่น FR910P (ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 3,200 บาท)

ซื้อ 1 ตัว ราคาตัวละ 3,490 บาท

ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 3,200 บาท

ถูกสุด ฿3,200.00

รหัสสินค้า : 543361
ตู้เอกสารเหล็ก 15 ลิ้นชัก ขนาด 38×46×132 ซม.รุ่น FR915P (ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 4,200 บาท)

ซื้อ 1 ตัว ราคาตัวละ 4,590 บาท

ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 4,200 บาท

ถูกสุด ฿4,200.00

รหัสสินค้า : 852163
ตู้เอกสารเหล็ก 2ลิ้นชัก รุ่น HF02FRPB (ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 1,900 บาท)

ซื้อ 1 ตัว ราคาตัวละ 2,050 บาท

ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 1,900 บาท

ถูกสุด ฿1,900.00

รหัสสินค้า : 702247
ตู้เอกสารเหล็ก 3 ลิ้นชัก ขนาด 47×62×103 ซม. รุ่น FC953P/FC3FMPB (ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 3,800 บาท)

ซื้อ 1 ตัว ราคาตัวละ 4,190 บาท

ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 3,800 บาท

ถูกสุด ฿3,800.00

รหัสสินค้า : 702234
ตู้เอกสารเหล็ก 4 ลิ้นชัก ขนาด 47×62×132 ซม. รุ่น FC954P/FC4FMPB (ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 4,550 บาท)

ซื้อ 1 ตัว ราคาตัวละ 4,990 บาท

ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 4,550 บาท

ถูกสุด ฿4,550.00

รหัสสินค้า : 852215
ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4ฟุต รุ่น R024PB (ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 3,750 บาท)

ซื้อ 1 ตัว ราคาตัวละ 3,990 บาท

ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 3,750 บาท

ถูกสุด ฿3,750.00

รหัสสินค้า : 852202
ตู้เอกสารเหล็กบานเลือนทึบ ขนาด 4 ฟุต รุ่น R014P (ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 3,650 บาท)

ซื้อ 1 ตัว ราคาตัวละ 3,950 บาท

ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 3,650 บาท

ถูกสุด ฿3,650.00