รถยนต์

เรียงลำดับโดย
แสดง รายการ

รหัสสินค้า : 810733
รถสามล้อไฟฟ้าตุ๊กตุ๊ก 5ที่นั่ง สีขาว 1200 W รุ่น SEV-TUK-TUK

บริกำรตรวจเช็คตำมระยะ

ตรวจเช็ครถตามระยะโดยช่างบริการ 3 ครั้ง 

ครั้งที่ 1 หลังจากซื้อ 1 เดือน

ครั้งที่ 2 หลังจากซื้อ 5 เดือน

ครั้งที่ 3 หลังจากซื้อ 12 เดือน

ระยะเวลาการรับประกัน: ภายในระยะเวลา 12 เดือน

฿109,000.00 ฿68,900.00

รหัสสินค้า : 810123
รถสามล้อ รุ่น STC 150 FT STANDARD Food Truck สีเหลือง

บริกำรตรวจเช็คตำมระยะ

ตรวจเช็ครถตามระยะโดยช่างบริการ 3 ครั้ง 

ครั้งที่ 1 หลังจากซื้อ 1 เดือน

ครั้งที่ 2 หลังจากซื้อ 5 เดือน

ครั้งที่ 3 หลังจากซื้อ 12 เดือน

ระยะเวลาการรับประกัน: ภายในระยะเวลา 12 เดือน

฿169,000.00 ฿125,000.00