กระดาษ & แฟ้ม

เรียงลำดับโดย
แสดง รายการ

รหัสสินค้า : 888888
Alcott กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด70 แกรม 1แพ็ค 5 รีม (รีมละ500แผ่น)

ซื้อ 1 แพ็ค (5รีม) ราคาแพ็คละ 445 บาท เฉลี่ยรีมละ 89 บาท

ซื้อ 5 แพ็ค(25รีม) ราคาแพ็คละ 440 บาท เฉลี่ยรีมละ 88 บาท

ซื้อ 20 แพ็ค (100รีม) ราคาแพ็คละ 430 บาท เฉลี่ยรีมละ 86 บาท

ซื้อ 50 แพ็ค (250รีม) ราคาแพ็คละ 420 บาท เฉลี่ยรีมละ 84 บาท

 

ถูกสุด ฿420.00

รหัสสินค้า : 444086
Copy & Laser กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 80แกรม 1กล่อง 5 รีม (รีมละ500แผ่น)

ซื้อ 1 กล่อง (5รีม) ราคากล่องละ 495 บาท เฉลี่ยรีมละ 99บาท

ซื้อ 10 กล่อง (50รีม) ราคากล่องละ 470 บาท เฉลี่ยรีมละ 94บาท

ซื้อ 30 กล่อง (150รีม) ราคากล่องละ 455 บาท เฉลี่ยรีมละ 91บาท

ซื้อ 50 กล่อง (250รีม) ราคากล่องละ 445 บาท เฉลี่ยรีมละ 89บาท

 

ถูกสุด ฿445.00

รหัสสินค้า : 159601
Copy Plus กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม 1กล่อง 5 รีม (รีมละ500แผ่น)

ซื้อ 1 กล่อง (5รีม) ราคากล่องละ 420 บาท เฉลี่ยรีมละ 84บาท

ซื้อ 10 กล่อง (50รีม) ราคากล่องละ 400 บาท เฉลี่ยรีมละ 80บาท

ซื้อ 30 กล่อง (150รีม) ราคากล่องละ 390 บาท เฉลี่ยรีมละ78บาท

ซื้อ 50 กล่อง (250รีม) ราคากล่องละ 385 บาท  เฉลี่ยรีมละ 77บาท

ถูกสุด ฿350.00

รหัสสินค้า : 444085
Copy&Laser กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม 1กล่อง 5 รีม (รีมละ500แผ่น)

ซื้อ 1 กล่อง (5รีม) ราคากล่องละ 435 บาท เฉลี่ยรีมละ 87บาท

ซื้อ 10 กล่อง (50รีม) ราคากล่องละ 405 บาท เฉลี่ยรีมละ 81บาท

ซื้อ 30 กล่อง (150รีม) ราคากล่องละ 395 บาท เฉลี่ยรีมละ79บาท

ซื้อ 50 กล่อง (250รีม) ราคากล่องละ 385 บาท  เฉลี่ยรีมละ 77 บาท

ถูกสุด ฿385.00

รหัสสินค้า : 77467
Double A กระดาษถ่ายเอกสาร Color Print A4 หนา 90 แกรม 1 รีม (รีมละ500แผ่น)

ซื้อ 1 รีม ราคารีมละ 115 บาท

ซื้อ 30 รีมขึ้นไป ราคารีมละ 110 บาท

 

ถูกสุด ฿110.00

รหัสสินค้า : 909090
Idea Green กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 80แกรม 1กล่อง 5รีม (รีมละ 500 แผ่น)

ซื้อ 1 กล่อง (5รีม) ราคากล่องละ 540 บาท เฉลี่ยรีมละ 108บาท

ซื้อ 10 กล่อง (50รีม) ราคากล่องละ 530 บาท เฉลี่ยรีมละ 106บาท

ซื้อ 50 กล่อง (250รีม) ราคากล่องละ 520 บาท เฉลี่ยรีมละ 100บาท (แถมฟรี กระดาษ Idea Work จำนวน 2 กล่อง(10 รีม)

 

ถูกสุด ฿520.00

รหัสสินค้า : 111695
Idea Max กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด70 แกรม 1กล่อง 5 รีม (รีมละ500แผ่น)

ซื้อ 1 กล่อง (5รีม) ราคากล่องละ 475 บาท เฉลี่ยรีมละ 95บาท

ซื้อ 10 กล่อง (50รีม) ราคากล่องละ 465 บาท เฉลี่ยรีมละ 93บาท

ซื้อ 50 กล่อง (250รีม) ราคากล่องละ 460 บาท แถมฟรีอีก 2 กล่อง เฉลี่ยรีมละ 88.46 บาท

 

 

ถูกสุด ฿435.00

รหัสสินค้า : 210829
M PLUS กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม 1 กล่อง 5 รีม (รีมละ500แผ่น)

ซื้อ 1 กล่อง (5รีม) ราคากล่องละ 435 บาท เฉลี่ยรีมละ 87บาท

ซื้อ 10 กล่อง (50รีม) ราคากล่องละ 390 บาท เฉลี่ยรีมละ 78บาท

ซื้อ 30 กล่อง (150รีม) ราคากล่องละ 380 บาท เฉลี่ยรีมละ 76บาท

ซื้อ 50 กล่อง (250รีม) ราคากล่องละ 370 บาท  เฉลี่ยรีมละ 74 บาท

ถูกสุด ฿370.00

รหัสสินค้า : 444162
M Plus กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4.80 แกรม 1กล่อง 5 รีม (500แผ่น/รีม)

ซื้อ 1 กล่อง (5รีม) ราคากล่องละ 495 บาท เฉลี่ยรีมละ 99บาท

ซื้อ 10 กล่อง (50รีม) ราคากล่องละ 465 บาท เฉลี่ยรีมละ 93บาท

ซื้อ 30 กล่อง (150รีม) ราคากล่องละ 445 บาท เฉลี่ยรีมละ89บาท

ซื้อ 50 กล่อง (250รีม) ราคากล่องละ 430 บาท  เฉลี่ยรีมละ 86 บาท

ถูกสุด ฿430.00

รหัสสินค้า : 774774
Maxsave กระดาษต่อเนื่อง 1ชั้น ขนาด 9X11 นิ้ว 1 กล่อง (2000 ชุด/กล่อง)

ซื้อ 1 กล่อง  ราคากล่องละ 420 บาท

ซื้อ 5 กล่อง  ราคากล่องละ 409 บาท 

ซื้อ 10 กล่อง  ราคากล่องละ 399 บาท 

ซื้อ 15 กล่อง  ราคากล่องละ 389บาท 

ถูกสุด ฿389.00

รหัสสินค้า : 775775
Maxsave กระดาษต่อเนื่อง 2 ชั้น ขนาด 9X11 นิ้ว 1 กล่อง (1000 ชุด/กล่อง)

ซื้อ 1 กล่อง  ราคากล่องละ 550 บาท

ซื้อ 5 กล่อง  ราคากล่องละ 520 บาท 

ซื้อ 10 กล่อง  ราคากล่องละ 515 บาท 

ซื้อ 15 กล่อง  ราคากล่องละ 505บาท 

ถูกสุด ฿505.00

รหัสสินค้า : 776776
Maxsave กระดาษต่อเนื่อง 3 ชั้น ขนาด 9X11 นิ้ว 1 กล่อง (500 ชุด/กล่อง)

ซื้อ 1 กล่อง  ราคากล่องละ 475 บาท

ซื้อ 5 กล่อง  ราคากล่องละ 460 บาท 

ซื้อ 10 กล่อง  ราคากล่องละ 455 บาท 

ซื้อ 15 กล่อง  ราคากล่องละ 445บาท 

ถูกสุด ฿445.00

รหัสสินค้า : 150608
Maxsave กระดาษต่อเนื่องปรุกลาง 1ชั้น ขนาด 9X5.5 นิ้ว 1 กล่อง (4000 ชุด/กล่อง)

ซื้อ 1 กล่อง  ราคากล่องละ 440 บาท

ซื้อ 5 กล่อง  ราคากล่องละ 415 บาท 

ซื้อ 10 กล่อง  ราคากล่องละ 410 บาท 

ซื้อ 15 กล่อง  ราคากล่องละ 399 บาท 

ถูกสุด ฿399.00

รหัสสินค้า : 444092
Paper Max กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด70 แกรม 1 รีม (รีมละ450แผ่น)

ซื้อ  1 รีม ราคารีมละ 78 บาท

ซื้อ  20 รีม ราคารีมละ 77 บาท 

ซื้อ  50 รีม ราคารีมละ 75 บาท 

ซื้อ  100 รีม ราคารีมละ 74 บาท 

 

 

ถูกสุด ฿74.00

รหัสสินค้า : 207826
Paper Plus กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม 1 แพ็ค 5รีม (รีมละ 500แผ่น)

ซื้อ 1 แพ็ค (5รีม) ราคาแพ็คละ 415 บาท เฉลี่ยรีมละ 80บาท

ซื้อ 10 แพ็ค(50รีม) ราคาแพ็คละ 385 บาท เฉลี่ยรีมละ 77บาท

ซื้อ 30 แพ็ค (150รีม) ราคาแพ็คละ 375 บาท เฉลี่ยรีมละ 75บาท

 ซื้อ 50 แพ็ค (250รีม) ราคาแพ็คละ 365 บาท เฉลี่ยรีมละ 71บาท

ถูกสุด ฿365.00

รหัสสินค้า : 192562
Q-BIZ กระดาษต่อเนื่อง 1 ชั้น ขนาด 9x11 นิ้ว 1 กล่อง (2000 ชุด/กล่อง)

ซื้อ 1 กล่อง  ราคากล่องละ 415 บาท

ซื้อ 5 กล่อง  ราคากล่องละ 399 บาท 

ซื้อ 10 กล่อง  ราคากล่องละ 395 บาท 

ซื้อ 15 กล่อง  ราคากล่องละ 385 บาท 

ถูกสุด ฿385.00

รหัสสินค้า : 192563
Q-BIZ กระดาษต่อเนื่อง 2 ชั้น ขนาด 9x11 นิ้ว 1 กล่อง (1000 ชุด/กล่อง)

ซื้อ 1 กล่อง  ราคากล่องละ 530 บาท

ซื้อ 5 กล่อง  ราคากล่องละ 499 บาท 

ซื้อ 10 กล่อง  ราคากล่องละ 495 บาท 

ซื้อ 15 กล่อง  ราคากล่องละ 485 บาท 

ถูกสุด ฿485.00

รหัสสินค้า : 192564
Q-BIZ กระดาษต่อเนื่อง 3 ชั้น ขนาด 9x11 นิ้ว 1 กล่อง (500 ชุด/กล่อง)

ซื้อ 1 กล่อง  ราคากล่องละ 450 บาท

ซื้อ 5 กล่อง  ราคากล่องละ 440 บาท 

ซื้อ 10 กล่อง  ราคากล่องละ 430 บาท 

ซื้อ 15 กล่อง  ราคากล่องละ 420 บาท 

ถูกสุด ฿420.00