เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

เรียงลำดับโดย
แสดง รายการ

รหัสสินค้า : 777377
Q-Biz เก้าอี้สำนักงานหนัง รุ่น CORE SA46/H (ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 1,200 บาท)

ซื้อ 1 ตัว ราคาตัวละ 1,290 บาท

ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 1,200 บาท

ถูกสุด ฿1,200.00

รหัสสินค้า : 777378
Q-BIZ เก้าอี้สำนักงานผ้าปรับระดับได้ รุ่น SOFT TK35/A (ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 1,200 บาท)

ซื้อ 1 ตัว ราคาตัวละ 1,290 บาท

ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 1,200 บาท

ถูกสุด ฿1,200.00

รหัสสินค้า : 777578
Vichy ก้าอี้สำนักงานผ้า ปรับระดับได้ ขนาด 57x69x90 ซม. (ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 1,800 บาท)

ซื้อ 1 ตัว ราคาตัวละ 1,950 บาท

ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 1,800 บาท

ถูกสุด ฿1,800.00

รหัสสินค้า : 802657
ASTON เก้าอี้สำนักงานผ้าล้อเลื่อน สีน้ำเงิน (ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 1,350 บาท)

ซื้อ 1 ตัว ราคาตัวละ 1,490 บาท

ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 1,350 บาท

ถูกสุด ฿1,350.00

รหัสสินค้า : 107608
Q-BIZ ตู้เก็บเอกสาร 7 ชั้น ขนาด 26x38x38 ซม. รุ่น MD07IWB (ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 1,350 บาท)

ซื้อ 1 ตัว ราคาตัวละ 1,490 บาท

ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 1,350 บาท

ถูกสุด ฿1,350.00

รหัสสินค้า : 107115
Q-BIZ ตู้เก็บเอกสารสูง 2 บาน รุ่น CB72BWB-00 (ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 3,900 บาท)

ซื้อ 1 ตัว ราคาตัวละ 4,250 บาท

ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 3,900 บาท

ถูกสุด ฿3,900.00

รหัสสินค้า : 107610
Q-BIZ ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 15 ชั้น ขนาด 37x45x132 ซม. รุ่น MD15BWB (ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 3,890 บาท)

ซื้อ 1 ตัว ราคาตัวละ 4,290 บาท

ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 3,890 บาท

ถูกสุด ฿3,890.00