โต๊ะจัดเลี้ยง โต๊ะร้านอาหาร

เรียงลำดับโดย
แสดง รายการ

รหัสสินค้า : 777911
Q-Biz โต๊ะพับหน้าเหล็ก อเนกประสงค์ ขนาด 120 ซม. รุ่น ST3048 (ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 1,800 บาท)

ซื้อ 1 ตัว ราคาตัวละ 1,950 บาท

ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 1,800 บาท

ถูกสุด ฿1,950.00

รหัสสินค้า : 777912
Q-Biz โต๊ะพับหน้าเหล็ก อเนกประสงค์ ขนาด 150 ซม. รุ่น ST3060 (ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 2,050 บาท)

ซื้อ 1 ตัว ราคาตัวละ 2,250 บาท

ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 2,050 บาท

ถูกสุด ฿2,050.00

รหัสสินค้า : 888513
R- Simple โต๊ะคาเฟ่เหลี่ยม ขนาด 60x60x75 ซม. (ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 1,250 บาท)

ซื้อ 1 ตัว ราคาตัวละ 1,350 บาท

ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 1,250 บาท

ถูกสุด ฿1,250.00

รหัสสินค้า : 888514
R- Simple โต๊ะคาเฟ่เหลี่ยม ขนาด 75x75x75 ซม. (ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 1,530 บาท)

ซื้อ 1 ตัว ราคาตัวละ 1,650 บาท

ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 1,530 บาท

ถูกสุด ฿1,530.00

รหัสสินค้า : 777295
Steelform โต๊ะพับอเนกประสงค์โฟเมก้าขาโครเมี่ยม ขนาด 120x60x75 ซม. (ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 1,350 บาท)

ซื้อ 1 ตัว ราคาตัวละ 1,460 บาท

ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 1,350 บาท

ถูกสุด ฿1,350.00

รหัสสินค้า : 888089
โต๊ะจีนกลม จัดเลี้ยง ขนาด 1.2 เมตร หน้าเหล็ก (ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 1,690 บาท)

ซื้อ 1 ตัว ราคาตัวละ 1,820 บาท

ซื้อ 10 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 1,690 บาท

ถูกสุด ฿1,690.00