So Good กระดาษถ่าย A4 ขนาด70 แกรม 1แพ็ค 5 รีม (รีมละ 500 แผ่น)

 

แบรนด์: SO GOOD
รหัสสินค้า: 212075
การรับสินค้า: รับสินค้าได้หลังจากชำระเงินแล้ว 4 วัน เป็นต้นไป

ลักษณะสินค้า : กระดาษถ่ายเอกสาร A4 (210 x 297mm) 70 แกรม

ยี่ห้อ : SO GOOD 

รายละเอียดสินค้า :

  • กระดาษขาว 70 แกรม
  • กระดาษ A4 (210x297 มม.) ขนาดบรรจ 500 แผ่น
  •  5 รีม/แพ็ค , 500 แผ่น/รีม

การรับสินค้า : รับสินค้าได้ที่แม็คโครทุกสาขา (กรณีที่สินค้าหมด จะได้รับสินค้าภายใน 10วัน)