ไบโอ-อีโค บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ (ซื้อ2แถม1) จำนวน 19 ชิ้น