เครื่องใช้ไฟฟ้าราคาพิเศษ ลดเพิ่มสูงสุด 2,000 บาท จำนวน 33 ชิ้น