ลด 1000 บาท เมื่อซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ 10000 บาทขึ้นไป จำนวน 9 ชิ้น