เนื้อไก่และเนื้อเป็ด จำนวน 116 ชิ้น
รหัสสินค้า 235457
63.00 ฿
ราคาต่อชิ้น 63.00฿
รหัสสินค้า 32955
65.00 ฿
ราคาต่อชิ้น 65.00฿
รหัสสินค้า 813007
67.00 ฿
ราคาต่อชิ้น 67.00฿
รหัสสินค้า 32032
72.00 ฿
ราคาต่อชิ้น 72.00฿
รหัสสินค้า 104177
85.00 ฿
ราคาต่อชิ้น 85.00฿
รหัสสินค้า 178620
128.00 ฿
ราคาต่อชิ้น 128.00฿
รหัสสินค้า 822163
35.00 ฿
ราคาต่อชิ้น 17.50฿
รหัสสินค้า 822164
49.00 ฿
ราคาต่อชิ้น 49.00฿
รหัสสินค้า 825425
79.00 ฿
ราคาต่อชิ้น 79.00฿
รหัสสินค้า 823150
145.00 ฿
ราคาต่อชิ้น 145.00฿