เนื้อไก่และเนื้อเป็ด จำนวน 112 ชิ้น
รหัสสินค้า 235457
62.00 ฿
ราคาต่อชิ้น 62.00฿
รหัสสินค้า 813007
67.00 ฿
ราคาต่อชิ้น 67.00฿
รหัสสินค้า 32955
69.00 ฿
ราคาต่อชิ้น 69.00฿
รหัสสินค้า 32032
84.00 ฿
ราคาต่อชิ้น 84.00฿
รหัสสินค้า 104177
85.00 ฿
ราคาต่อชิ้น 85.00฿
รหัสสินค้า 822163
37.00 ฿
ราคาต่อชิ้น 18.50฿
รหัสสินค้า 822164
50.00 ฿
ราคาต่อชิ้น 50.00฿
รหัสสินค้า 178620
128.00 ฿
ราคาต่อชิ้น 128.00฿
รหัสสินค้า 825425
79.00 ฿
ราคาต่อชิ้น 79.00฿
รหัสสินค้า 174324
13.00 ฿
ราคาต่อชิ้น 13.00฿
รหัสสินค้า 823150
145.00 ฿
ราคาต่อชิ้น 145.00฿