ตู้แช่แข็ง / ตู้แช่เบียร์วุ้น / ตู้แช่ไวน์ จำนวน 88 ชิ้น